facebook magyar zaszlo english flag

Hírek

Andai Attila - Általános relativitáselmélet és a kvantummechanika időutazással kapcsolatos kérdései

Bejegyzés: Angyal, 2015-11-05 18:17:13

Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt, e félévi előadássorozatunk következő előadásán, időutazással kapcsolatos kérdések témában. Az előadást Andai Attila a BME Analízis Tanszékének docense tartja.

Időpont: november 12. 16 óra
Helyszín: BME F. ép. III. lépcsőház 2. em. 13-as terem

Az általános relativitáselmélet alapegyenletének, az Einstein-egyenletnek van olyan megoldása, melyben lehetséges az időutazás. Persze, hogy az egyenlet ezen matematikai megoldása valóban előfordul-e a természetben még nem ismert. Matematikai szempontból azonban vizsgálhatjuk a jelenséget, illetve a klasszikusan felmerülő logikai (pontosabban ok-okozati) paradoxonokat. Az egyik fő érv az időutazás ellen a nagypapa-paradoxon: ha visszamegyek a múltba és megölöm a nagypapámat, akkor meg sem születek, tehát nem tudok visszamenni megölni. Ez tényleg feloldhatatlan paradoxon, vagy csak annak látszik kellő fizikai ismeret és matematikai megalapozottság hiányában?