facebook magyar zaszlo english flag

Szemináriumok

Szakkollégiumunk egyik alappillére a tagok szakmai munkája és tevékenysége. Ennek tudatában minden évben szemináriumokat hirdetünk meg, lehetőséget biztosítva a tanulásra, az önfejlesztésre, valamint a magukat előadói készségüket kipróbálni vágyóknak egy-egy foglalkozás megtartására.

A szemináriumok között megjelennek a fizikához és a matematikához szorosan közödőek mellett az informatikai, kommunikációs és egyéb praktikus készségket nyújtó foglalkozások is. Emellett külön említést érdemelnek az kutatószemináriumok, melyek lehetőséget nyújtanak szakmai fejlődésre, egy-egy a tananyagon túlmutató terület vagy téma válogatott irodalmakból történő közös megismerésére, feldolgozására és az aban való kutatómunkára.

2021 tavaszán elinduló szemináriumaink

Komálovics Ábel --- Bevezetés az absztrakcióba

Gólya, vagy felsőbbéves matekosoknak, fizikusoknak is tudom ajánlani ezen szemináriumot, amit azért akartam tartani, hogy bemutathassam az absztrakció elemeit, a matek azon részét, amely eltér a gimis számolgatásoktól, és gondolkodásra készteti a természettudóst. Megismerkedünk a topológia, az absztrakt algebra alapjaival, tehát az olyan matekkal, amire még lehet hozni példákat, de már kell hozzá némi képzelőerő. Ilyen módon bizonyítjuk majd a prímszámok végtelenségét is. A Hrusovski-Truss tétel lesz a foglalkozás megkoronázása, ami a gráfokon értelmezett függvények kiterjesztési tétele. Ennek bizonyítása remek összefoglalása, felhasználása lesz a szeminárium alatt tanult eszközöknek. Leginkább azoknak ajánlanám a kurzust, akiket érdekel, miben más egyetemen tanulni a matekot, mint eddig. Minden fel lesz építve, nem igazán kell előismeret.

Bunth Gergely --- Filozófiaszeminárium

„Baader: a lelkiismeret a szellem alapfunkciója. A lelkiismeret az önismeret, az emberismeret, az élet s az egész teremtett világ ismeretének orgánuma, forrása, apriorija. Az ember végső formáló ereje. A lelkiismeretben még nyilvánvalóan egy: személy és szó! A lelkiismeret a személy legszemélyesebb pontja, pillanata, örökkévalósága. A lelkiismerettől válik a személy személlyé. Az emberi szubjektivitás legszubjektívabb pontja – és abszolút pont. Végső mérték.” -Szabó Lajos-

Nyitrai Gábor --- Webszerkesztés

A Webszerkesztés szemináriumon egyszerű honlapok készítésével és közzétételével ismerkednénk meg. A hat alkalom alatt röviden ezeket a témákat tekintenénk át: alapok, HTML, CSS, szerverek, PHP, sablonok. A szeminárium során mindenki választhat magának egy projektet (önéletrajz, webshop, bármi), amivel egy számára hasznos feladaton tud gyakorolni. A szeminárium kick-off tutorial jellegű, természetesen nem lesz idő a webprogramozás minden fortélyára, de sokszor csak arra a kezdőrúgásra van szükség :)

Szabó Csaba --- Absztrakt algebra fizikusoknak

Csoport def., rend fogalma, részcsoportok, normálosztók, konstrukciók (direkt szorzat, szemidirekt szorzat, faktorcsoport), "correspondence theorem" (nem tudok neki magyar megfelelőt), Jordan--Hölder tétel, csoporthatások, Cauchy tétel, és ahová mindenképpen el akarok jutni, azok a Sylow tételek, és azok alkalmazása néhány számolásra. Véges Abel csoportok alaptételéig nem hiszem, hogy eljutnánk, de mindenképpen szólok róla. Gyűrűk, ideálok, konstrukciók (egységelemesítés), főleg kommutatív egys.elemes gyűrűk, maximális ideál létezése, integritási tartományok (hányadostest konstrukció), PID-k, Noether gyűrűk, UFD-k, euklideszi gyűrűk, egymáshoz való viszonyuk, testekkel már nem akarnék foglalkozni, abba belekezdeni nem érdemes (szerintem), ha nem jutunk el Galois elméleti dolgokhoz, márpedig oda hosszú az út. Mindehhez hozzáteszek olyan dolgokat, amik az én ízlésemnek valóak, kis "kategóriaelméletibb" megközelítése lesz egy-két fogalomnak (pl. mono/epimorfizmusok, szorzat/koszorzat). Irodalom: Fuchs László kiváló munkája; Aluffi: Chapter 0; Kiss Emil, ha ébren tudtok maradni; Serre Lang: Algebra

Szász-Schagrin Dávid --- Feynman szeminárium

Az őszi Feynman szeminárium folytatása, új témákkal, laza stílusban, Kiss Zsófi és Szász-Schagrin Dávid előadásában. Az előző félévben elmaradt kozmológia előadások most lesznek megtartva, más témákkal karöltve.

Bocsárdi Gergő --- Wordpress szeminárium

Szeretnétek megismerkedni a jelenlegi piacvezető honlapszerkesztővel? Szívesen belelátnátok, hogy mi folyik egy komoly honlap hátterében? A szemináriumon teljesen kezdő szintről mutatom meg nektek, hogy hogyan is jut el egy honlap az üres oldalaktól a gyönyörű design-ig, mindezt TELJESEN KÓDMENTESEN. Minden érdeklődőt szeretettel várok!

2021 tavaszán elinduló kutatószemináriumaink

Kovács Péter --- Quantum Matter

"What we have done so far (first order perturbation theory, Hartree-Fock, RPA) is fairly accurate for weakly interacting Fermi systems. However, real physical fermion systems usually have strong interactions. (...) Despite this strong warning, we almost always get away with ignoring interactions completely. Indeed, almost all of semiconductor physics (including the whole semiconductor industry) is built on the idea of mostly non-interacting electrons. Why does this make any sense at all? I’m glad you asked!" (Steven Simon)

A szemináriumban ezzel, és ehhez kapcsolódó kérdésekkel foglalkozunk. Kulcsszavak: superfluidity, 4He, interacting femions, Landau-Fermi liquid theory, lelkes szervezői csapat, condensed matter szépségeinek élvezete.

A szeminárium témájából kifolyólag elsősorban harmadéves, vagy (inkább) MSc+ fizikusoknak szól. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Első alkalomat már a jelentkezés kezdete előtt megrendezzük, ennek időpontja: 2021. 02.03. 10:30. Helye: a WJSZ Teams. Rendszeres időpontot később fixálunk.

Szabó Csaba --- Differenciáloperátorok gyűrűi

A differenciáloperátorok gyűrűinek végtelenül gazdag elmélete van, és ma is aktívan kutatott terület. Részben az analízisben és differenciálegyenletekben felvetülő problémákat közelít meg (erős) algebrai eszközökkel. Főleg J. E. Björk - Rings of Differential Operators c. könyve alapján haladnánk és a félév során feldolgoznánk annyit, amennyire a társaságnak kapacitása és igénye van. A könyv eléggé self-contained, így a szükséges homologikus algebrai ismereteket összefoglalja.

Ajánlott előismeret: közepes szintű algebrai ismeretek.

Időpontot a jelentkezés vége után egyeztetünk.

2020 őszén elindult olvasó- és kutatószemináriumaink

Szabó Csaba --- A PSL csoportok egyszerűsége (olvasószeminárium)

A véges egyszerű csoportok klasszifikációja teljes, vagyis izomorfia erejéig már ismert az összes olyan véges csoport, amelynek nincsen nemtriviális normálosztója. A matematikus hallgatók megismerkedhettek már az alternáló csoportok (A_n) egyszerűségével (n >= 5 esetén), valamint nyilvánvalóan a prímrendű csoportok egyszerűsége is ismert általuk. Az olvasószeminárium célja az lenne, hogy egy újabb (végtelen) osztályát az egyszerűeknek megismerjük, a PSL (projective special linear) csoportokét.
Az olvasószeminárium során ezeknek a csoportoknak az egyszerűségének indoklását dolgozzuk fel (mindössze 9 oldalas cikk). Ehhez hozzáolvashatunk egyéb tulajdonságokat más irodalomból, illetve az elején tarthatunk egy gyors ismétlést a legfontosabb fogalmakról és tételekről, amikre épít a bizonyítás; így a csoportelmélettel csak most találkozó emberek is találhatnak maguknak valami hasznosat.
A foglalkozás során, ha esetleg időnk marad, a sporadikus egyszerű csoportokkal is foglalkozhatunk. (Vagyis azzal a 26 "misztikus" csoporttal, amelyek nem illenek bele egyetlen végtelen osztályba se.)

Ez a szeminárium online formában is el tud indulni!

Eper Miklós --- Fizika és geometria (olvasószeminárium)

Az olvasószemináriumot ne egy klasszikus előadásszerű foglalkozásnak képzeljük el, hanem olyan összejöveteleknek amikor összeülünk, és közösen tanulunk. A szeminárium témája az 1997-es óbányai matematikus-fizikus nyári iskola jegyzetének anyaga lenne:
http://mek.oszk.hu/00800/00864/00864.pdf
Nincs ütemterv, vagy kitűzött cél, úgy haladnánk, ahogy a résztvevők kapacitása engedi. A cél inkább az áttekintés, mint sem az elmélyedés lenne olyan témakörökben, melyek a mindkét képzés fő csapásvonalán kívül esnek, mégis érdekesek lehetnek matekosoknak és fizikásoknak is.

Ez a szeminárium online nem biztos, hogy folytatható.

Fitos Bence --- Bevezető differenciálgeometria és differenciálformák (olvasószeminárium)

A szeminárium célja, a fizikában is sokat használt differenciálformák, valamint a differenciálgeometria alapjainak megismerése arra alkalmas szakirodalma(k) feldolgozása utján.
Tervezett irodalmak:
- Gabriel Lugo: Differential Geometry in Physics
- Dr. Szabó Szilárd: Differenciálgeometria
- Kristóf János: A matematikai analízis alapjai, 20. fejezet (Antiszimmetrikus multilineáris operátorok)

Ez a szeminárium online nem biztos, hogy folytatható.

2020 őszén elindult szemináriumok

Amennyiben szeretnél még valamelyik szemináriumon részt venni, keresd fel a szeminárium vezetőjét! Az e-mail címét a wjsz.bme@gmail.com-ra írva tudod elkérni.

Bocsárdi Gergely --- Productivity szeminárium

Szemináriumommal azt a tudást szeretném átadni a friss és a kevésbé friss egyetemisták számára, amit a többség a saját káràn tanul meg. Lesz szó idő- és projektmenedzsmentről, egészséges szokások kialakításáról, valamit lesz pár hasznos tipp/trükk amit a megfigyelésem szerint nagyon kevesen alkalmaznak. Ott találkozunk!

Ez a szeminárium online formában is el tud indulni!

Nyitrai Gábor --- Webszerkesztés

A Webszerkesztés szemináriumon egyszerű honlapok készítésével és közzétételével ismerkednénk meg. A hat alkalom alatt röviden ezeket a témákat tekintenénk át: alapok, HTML, CSS, szerverek, PHP, sablonok. A szeminárium során mindenki választhat magának egy projektet (önéletrajz, webshop, bármi), amivel egyrészt egy számára hasznos feladaton tud gyakorolni, másrészt mint egy jegyzet, később újra elő lehet venni emlékeztetőképp (mert úgyis el fogja felejteni az ember).

Ez a szeminárium online formában is el tud indulni!

Lengyel Ferenc --- LaTeX szeminárium

A LaTeX gyakorlatilag megkerülhetetlen a műszaki és természettudományos pályákon. A szemináriumon elsősorban a jegyzőkönyvek megírásához hasznos ismereteket adok át melyre főleg a második félévtől lesz szükség. Lesz szó mélyrehatóbb formázási lehetőségekről, különböző "package"-ek használatáról, az error-okról és javításukról is, valamint több hasznos weboldalt is ajánlani fogok. Igény szerint 2-4 alkalmas szeminárium.

Ez a szeminárium online formában is el tud indulni!

Bunth Gergely --- Filozófia szeminárium

„Lehetséges a kutató részéről a filozófia megismerése és nevén nevezése a kor szükségszerű tehetetlenségével szemben és lehetséges feltételeznie egyes egyéneket az új generáció köréből, akiket figyelmeztethet saját erejükre, hogy szemben állhatnak a kor tehetetlenségével, hogy ettől nem kell mint gőgtől félniük, tájékoztathatja őket első lépéseiknél, és ezzel a filozófia mindenkor megújuló alaptörekvésének új kutatóit segítettük a korral szembeni kibontakozásukban, és így saját legmélyebb törekvéseinkben nyertünk új szövetségeseket.” - Szabó Lajos, dialogikus gondolkodó

Ez a szeminárium online formában is el tud indulni!

Balogh Nóra --- Hacktoberfest Pythonban

A Hacktoberfest a nyílt forráskódú szoftverek ünnepe, egy egy hónapos időszak, ami alatt egy kihívás teljesítésével sok hasznos tudással és ajándék pólóval is gazdagodhatsz. A szeminárium célja, hogy segítsen megérteni a Git és a verziókezelés működését és minden alapvető tudást megadjon, hogy el tudj kezdeni egy nyílt forráskódú, önálló projektet, ami jól mutat az önéletrajzodban is. A szemináriumon pythonban fogunk létrehozni projekteket, így ez egy jó alkalom, hogy megismerkedj a programnyelvvel vagy további tapasztalatokat szerezz vele. A szeminárium az igényeknek megfelelően 2-3 alkalmas lesz, online formában is el fog indulni. További információkat a Hacktoberfestről itt találtok: https://hacktoberfest.digitalocean.com/

Ez a szeminárium online formában is el tud indulni!

Szász-Schargin Dávid --- Feynman szeminárium

A Feynman szeminárium 2 évvel ezelőtt indult Györgypál Zsolt kezdeményezésével, aki egy tehetséggondozó szemináriumot szeretett volna csinálni. Később azonban rájöttünk, hogy inkább kíváncsi embereket várunk, mint tehetségeseket, és így a szeminárium is megváltozott. Olyan témákról kezdtünk el mesélni, mint a mechanika, klasszikus térelmélet, csoport elmélet vagy épp kvantummechanika. Idén szeretnénk a repertoárt bővíteni kozmológiával, egyedül képviselve ezt az egyetemen.

Ez a szeminárium online formában is el tud indulni!
Szívesebben tartom élőben, de ahhoz minden résztvevő beleegyezését kérem. Ha nem tetszik ez valakinek, megtartom online, és meglátjuk, hogyan változik a minőség.

Hadobás János --- Mikrokontroller programozó szeminárium

Ezen a szemináriumon megismerkedhettek a mikrokontrollerek programozásának alapjaival, elsajátíthatjátok a fizikai kísérletek és mérések automatizálásához szükséges hardver és szoftver ismeretek alapjait. A szeminárium első felében az Arduino keretrendszerrel, a későbbiekben igény szerint pedig az AVR mikrokontrollerek C/C++ nyelvű programozásával és kisebb projektmunkákkal fogunk foglalkozni.

Ez a szeminárium online nem biztos, hogy folytatható.
Online csak úgy tudom megtartani a szemináriumot, ha előtte a fejlesztőkörnyezetek mindenkinél be vannak állítva, és a szükséges eszközök ki vannak osztva.

Szász Bence --- Építő szeminárium: elektronikus dobókocka

A korábbi évek nagy sikerű KK szemináriumát, vagyis az "Építő szeminárium: elektronikus dobókocka" építését újra megtartjuk. A heti foglalkozások keretében teljes egészében megépíthetitek a saját elektronikus dobókockátokat.
Megtanulhatjátok, hogyan kell áramköri elemeket beforrasztani, illetve megtudhatjátok, hogy mi is az a mikrokontroller és minként lehet programozni vagy véletlenszámot generálni vele.
Bár minden foglalkozás elején lesz egy kis elméleti bevezető, a foglalkozások erősen gyakorlatorientáltak és nem igényelnek komolyabb elektronikai vagy programozásbeli előismereteket (C nyelvet első félévben úgyis mindenki tanulja).
Jelentkezzetek, és barkácsoljunk együtt!

Ez a szeminárium online nem biztos, hogy folytatható.

Debreczeny István --- Közlekedési Cooltúra

A szemináriumon kicsit közelebbről megismerkedünk a közlekedési kultúrával (nem véletlen, a WJSZ fő programjaink közé tartozik az állandó biciklizés). Olyan kérdéseket járunk körül, hogy mi is a legfontosabb, amikor különböző járművel közlekedik az ember, mire kell odafigyelni, valamint hogy mire is jó a KRESZ igazából. Habár a szemináriumon csupán virtuálisan fogunk barangolni, a túrák alkalmával, illetve a való életben lehetőségetek lesz az itt tanultakat kipróbálni.

A szemináriumra jelentkezni a debreceny@gmail.com e-mail címen lehet.

Korábbi évek szemináriumai

2019 - 2020

Madarász Fanni --- Python szeminárium

Mikor el kellett kezdenem Pythonban programozni, mivel elõtte fõleg csak C++-szal és Matlabbal találkoztam, nagyon utáltam a nyelvet. Azóta rájöttem, hogy ez méltán az egyik legnépszerûbb programnyelv manapság. Hihetetlenül sokoldalúnak és felhasználóbarátnak ismertem meg, és szeretném bemutatni a benne rejlõ lehetõségeket. Mivel egy félévre szemináriumnak sok lenne minden, amirõl szó lehet a Pythonnal kapcsolatban, kettészedtem azokat a témákat, melyekrõl szívesen beszélnék. Mindkét szemináriumötlet 3-4 alkalmat takarna. Mind a kettõ szeminárium bevezetõ jellegû, fõleg arra fogok fókuszálni, hogy olyan információkat adjak, amelyek ahhoz szükségesek, hogy valaki el tudjon kezdeni ilyen témákkal foglalkozni.

Pataki Attila --- Igor szeminárium

Az Igor nevû méréskiértékelõ szoftver ismertetése kicsit részletesebben mint Bevezetõ Laboratóriumon. Fizikás gólyáknak hasznos, ha minél hamarabb összebarátkoznak Igorral, ezzel rengeteg idegességtõl kímélve meg magukat. Ez a szeminárium a "barátkozást" szeretné egy kicsit megkönnyíteni.

Pataki Attila --- Latex szeminárium

A Latex egy tudományos körökben népszerû szövegszerkesztõ környezet. Fõként tudományos cikkek írására használják. A szeminárium fõ célja ezen környezet használatának elsajátítása. Mind matekosok, mind fizikások egyaránt hasznát vehetik.

Szabó Csaba --- Bevezetõ kategóriaelmélet

A kategóriaelmélet gyökerei ugyan az algebrai topológiában találhatóak, de mára már egy önálló témaként létezik rengeteg alkalmazási területtel akár logikában, akár számítástechnikában. Szemléletformálás gyanánt bevezetõ jellegû órákat tartanék. Természetesen elõismeret nem szükséges.

Szász-Schagrin Dávid György, Györgypál Zsolt --- Feynman szeminárium

Szeretettel várunk minden elsõévest és felsõbbévest, matematikus és fizikus hallgatót a Feynman szemináriumra, ahol a fizika olyan területeit érintjük majd, amelyek nemcsak izgalmasak, hanem hasznosak is lehetnek a tanulmányaitok szempontjából.

Bocsárdi Gergõ --- Tanulásmódszertan és hatásfoknövelés

Ezen a szemináriumon beleássuk magunkat abba, hogy hogyan vesztegethetsz kevesebb idõt/energiát, különös tekintettel a tanulásra és annak folyamataira. Különbözõ módszereket fogunk megnézni az idõtök beosztásától kezdve a jó szokások kialakításáig, mindezt annak érdekében, hogy minden beleféjen a hétköznapjaitokba, aminek bele kell férnie. Az egyes alkalmakat egy elõadás-beszélgetés hibridként tervezem, minden alkalommal egy másik témakört feldolgozva, az idõpontot majd egyeztetjük az érdeklõdõk igényeihez. Renélem sokatokkal találkozunk!

Bunth Gergely --- Filozófia szeminárium -- Szellem és költészet

A filozófiaszeminárium keretein belül tartok egy órát ebben a félévben, a cím Tábor Ádám költõ azonos címû könyve után született. A középpontban Ady költészete és azok a gondolkodók akitõl tanult és akik tõle tanultak.

2018 - 2019

Detektorfizika szeminárium:

Részecskefizika, magfizika, nukleáris méréstechnika és orvosi képalkotás iránt érdeklődőknek ajánlott szeminárium!

Helyszín: Nukleáris Technika Intézet, R214
Időpont: Hétfő, 17-19 óra (7 alkalom)
Felelős: Lucsányi Dávid, lucsanyid kukac gmail pont com
Előadó: Radócz Gábor, Lucsányi Dávid

Tematika:
- mag- és részecskefizikai bevezető
- részecskefizikai detektorok és detektorrendszerek
- részecskefizikai detektorok és szimulációjuk
- neutrondetektorok(?)
- gamma-spektrometriai detektorok(?)
- szcintillációs detektorok és alkalmazásuk az orvosi képalkotásban
- fúziós méréstechnika
A változás jogát fenntartjuk!

Kísérleti Kör szeminárium - Mikrokontroller programozás:

Mérésvezérlés, adatgyűjtés, elektronika és irányítástechnika iránt érdeklődőknek ajánlott szeminárium!

Követelmény: elektronikai alapok és C programozási nyelv ismerete

Helyszín: Fizika Tanszék, Mérnök hallgatói labor
Időpont: Szerda, 17-19 óra
Felelős: Sánta Botond, santa pont botond pont cwzb3f kukac gmail pont com
Előadó: Sánta Botond, Buday Csaba

Tematika:
- AVR Mikrokontrollerek működése általánosan
- Egyszerű LED villogtatás megvalósítása
- Hétszegmenses kijelző vezérlése
- Alfanumerikus kijelző vezérlése
- Digitális hőmérő/multiméter készítése az előző két kijelzővel

Webszerkesztés szeminárium

A webszerkesztés egy érdekes és hasznos skill, kezdőknek és haladóknak is ajánlott.

Érintjük az alap HTML és CSS elemeket és szintaktikát, kicsit belemennénk a PHP-ba és adatbáziskezelésbe, élesítünk egy weboldalt és megismerkednénk néhány sablonnal.

Weboldal: wjsz.bme.hu/~nyiti/webszerk/

Előadó: Nyitrai Gábor

Lie-algebrák szeminárium:

A Lie-algebrák, mint algebrai konstukciók gyakran természetes módon jelennek meg a fizika különböző területein. Gondolhatunk itt a kvantummechanika kanonikus kommutációs relációit leíró CCR-algebrákra, vagy a jól ismert spin SU(2) algebrára, de például a természetről alkotott eddigi legteljesebb elméletünk, a Standard Modell szintén a Lie-algebrák elméletén alapszik. A kvantummechanika fejlődésével egyidőben, részben elméleti fizikai motiváció hatására a Lie-algebrák elmélete is rohamos fejlődésnek indult. Olyan matematikusok munkája eredményeképp, mint Schur, Weyl, Killing és Cartan (csak hogy a legjelentősebbeket említsük) a véges dimenziós Lie-algebrák osztályozása a XX. század elejére befejeződött. A szeminárium végső célja a Cartan-féle osztályozási tétel bebizonytása.

Irodalom: Hamphrys - Introduction to Lie-algebras and representation theory
Felelős: Holló László, hollo pont laszlo kukac wigner pont mta pont hu
Előadó: Változó
Idő:Csütörtök 09:15-11:00
Hely:ELTE Északi tömb 1.124 doktorandusz szoba

Tematika:
- Lie-algebrák, definíciók, ideálok és homomorfizmusok
- Félig egyszerű és feloldható Lie-algebrák, Engel-tétel
- Killing-forma, modulusok, Schur-lemma, Weyl-tétel
- Cartan-felbontás, gyöktér, Weyl-csoport
- Irreducibilis gyökrendszer, Cartan-mátrix, Coxeter-gráf, Dynkin-diagram, osztályozási tétel
- Súlyok elmélete

Programozói szeminárium:

A számítógépek fejlődése a fizikában korábban lehetetlennek tűnő számítások elvégézését tette lehetővé. Emiatt ma a fizikusok egyik elegendhetetlen eszköze a természet megismerésére a számítógépes szimulációk írása. A kísérleti és elméleti fizika mellett ma már gyakran beszélnek szimulációs fizikáról is, mint harmadik ágról. Szemináriumunkban az általunk fizikusok számára leghasznosabbnak ítélt, az egyetemi tananyagban nem szereplő programnyelvekről, módszerekről és rendszerekről tartanak előadásokat tagjaink egymásnak saját tapasztalataik alapján. Az előadások gyakorlatorientáltak, sok példafeladatot nézünk.

Helyszín: Elméleti Fizika Tanszék, szemináriumi szoba
Időpont: Hétfő, 16-18 óra
Felelős: Ujfalusi László, ujfalusilaci kukac gmail pont com
Előadó: Változó

A tervezett, és részben már megvalósult témakörök:
- Linux rendszerek és használatuk
- Linux szerverek használata
- Mathematica
- Python
- C++
- clean coding, verziókövetés
- MATLAB GUI
- GPU programozás
- Tudományos C és Fortran könyvtárak
- Ábrakészítés, függvény illesztés
- és amit szeretnétek :)

Tehetséggondozó szeminárium:

A WJSz Tehetséggondozó szemináriuma elsősorban a gólyáinknak szól. Célja, hogy a tehetséges hallgatók a gimnáziumi versenyekhez hasonló "trükkös" feladatokkal is találkozhassanak, és a tanórai anyagon túlmutató problémákkal, módszerekkel ismerkedjenek meg. Emellett a tanórákon felmerülő esetleges kérdéseket is meg lehet beszélni.

Felelős: Werner Miklós Antal, werner (a) phy.bme.hu
Előadó: Konczer József
Idő, Hely:Cs 16:15-18:00, h37

Orvosi fizika szeminárium:

Az orvosi fizika szemináriumon a területtel még csak ismerkedők az orvosi fizika alap témaköreiből adnak elő egymásnak. Emellett napjaink sugárbiológiai, sugárterápiai és képalkotó alapkutatásaiban elmélyült, külsős kutatókat is hívunk előadni témájukkal kapcsolatban, akik érdeklődés esetén szívesen adnak akár TDK vagy diplomatémát is. A szeminárium zárásaként egy a résztvevők által választott labor látogatásán vehet részt a csoport.

Felelős: Papp Ildikó, papp pont ildiko1987 kukac gmail pont com
Előadó: Változó

Tematika:
- bevezetés: a fizikus szerepe a "kórházban"
- sugárbiológia alapjai
- alapkutatások a sugárbiológiában
- sugárterápia alapjai
- alapkutatások a sugárterápiában
- orvosi képalkotás elemei 1 (RTG, CT, SPECT, PET)
- ízelítő az első részben ismertetett eszközök képalkotásának matematikájából
- orvosi képalkotás elemei 2 (MRI)
- orvosi képalkotás elemei 3 (ultrahang)
- alapkutatási témák a képalkotásban
- laborlátogatás
Az "alapkutatások a..." című témaköröket minden esetben külsős a témakörben elmélyült kutató tartja, akik érdeklődés esetén szívesen írnak ki TDK/diplomatémát is.

Kísérleti Kör szeminárium - Kísérletezés és NYÁK készítés:

A kísérleti és az alkalmazott fizika iránt érdeklődőknek a Kísérleti Kör szemináriuma az ideális választás, ahova gólyákat és felsőbb éveseket egyaránt várunk. Amikor épp nem a nyomtatott áramkör (nyák) készítés lépéseit vagy az elektronikai alapokat sajátíthatjuk el, akkor Härtlein Károllyal végezhetünk érdekes, esetleg Kísérleti Fizika előadásokon be sem mutatott kísérleteket, méréseket. A szeminárium keretein belül kísérleti bemutatóval fűszerezett nyílt előadást is tartunk, ahol a nagyobb projektjeinket (pl. vákuumcsöves Tesla tekercs, ködkamra, indukciós hevítő) mutatjuk be: hol tartunk, hogyan csináltuk, illetve mi a működésük fizikai és elektronikai alapja.

Felelős: Lucsányi Dávid, lucsanyid kukac gmail pont com
Előadó: Sánta Botond, Lucsányi Dávid, Härtlein Károly, Buday Csaba, Nemes József, Radócz Gábor

Tematika:
- Nyomtatott áramkör készítés
- kísérletezés Härtlein Károllyal
- Vákuumcsöves Tesla tekercs előadás
- Diffúziós ködkamra előadás
- Indukciós hevítő és univerzális tápegység előadás

Kísérleti Kör - építős szeminárium

A tavalyi nagy sikerű szemináriumot újra megtartjuk (igen sok képet találtok a KK facebook oldalán), melynek keretében a résztvevők a teljes egészében megépíthetik a saját elektronikus dobókockájukat.
Megtanulhatjátok, hogyan kell ehhez nyákot (vagyis nyomtatott áramkört) készíteni, áramköri elemeket beforrasztani, illetve megtudhatjátok, hogy a fene az mikrokontroller és minként lehet programozni vagy véletlenszámot generálni vele. Bár minden foglalkozás elején lesz egy kis elméleti bevezető, a foglalkozások erősen gyakorlatorientáltak és nem igényelnek komolyabb elektronikai vagy programozásbeli előismereteket (C nyelvet első félévben úgyis mindenki tanulja). Jelentkezzetek, és barkácsoljunk együtt!

Előadó: Sánta Botond, Fizikus Phd

LaTeX szeminárium

A programnyelv rendkívül hasznos a mai természettudományokban kutatók számára. A folyóirat cikkeket ezen a nyelven szerkesztik, ezért fontosnak tartjuk, hogy tagjaink már az iskolában megismerkedjenek vele, így a jegyzőkönyveiket, házijaikat is megírhatják ilyen módon.
Nemcsak a szövegszerkesztésbe, de a matematikai eszköztárakba, az önéletrajz szerkesztésbe és a Tikz sajátnyelvbe is bevezetjük őket.

Előadó: Romsics Erzsébet, Matematikus Phd
Időtartam: 3x2 óra

Nyelvmatézis - filozófia szeminárium

Idén is lesz filozófia szeminárium. Binthyval és Lukács Ferivel 19:15-21:15 között a Kármán koliban. Tea mindig lesz!

Kedvcsináló:
„Lehetséges a kutató részéről a filozófia megismerése és nevén nevezése a kor szükségszerű tehetetlenségével szemben és lehetséges feltételeznie egyes egyéneket az új generáció köréből, akiket figyelmeztethet saját erejükre, hogy szemben állhatnak a kor tehetetlenségével, hogy ettől nem kell mint gőgtől félniük, tájékoztathatja őket első lépéseiknél, és ezzel a filozófia mindenkor megújuló alaptörekvésének új kutatóit segítettük a korral szembeni kibontakozásukban, és így saját legmélyebb törekvéseinkben nyertünk új szövetségeseket.”
Szabó Lajos<\p>

Előadók: Bunth Gergely, Lukács Ferenc

Programozás szeminárium - Gépi képfeldolgozás C++ nyelv használatával:

A félév során 2-3 alkalommal megismerkedünk a Qt (keresztplatformos fejlesztői rendszer) használatával, amelyhez a C++ objektum orientált programozási nyelvet fogjuk használni.
A szemináriumhoz nem szükséges előzetes tudás az adott témakörből, bárki jelentkezzen nyugodtan. Első éveseknek hasznos lehet, a Programozás 2 tárgyhoz.
Az első óra előtt szükséges a fejlesztői környezet telepítése, ha egyedül nem sikerül keressetek a megadott e-mail címen és együtt telepítünk mindent az első szemináriumi óra előtt.

Előadó: Gyökös Réka, Fizikus MSc, gyokosreka@gmail.com

Tematika:
- C++/Qt alapok, egyszerű GUI program írása
- A program kibővítése képmanipulációs eszközökkel
Első alkalom: 2018. november 6. 17.00-18.30
Jelentkezés/részletek: Az alábbi űrlapon. 2018. október 31-ig.

Webszerkesztés szeminárium

A webszerkesztés egy érdekes és hasznos skill, kezdőknek és haladóknak is ajánlott.

    Projekt ötletek:
  • Önéletrajz
  • Vállalkozás/szervezet információs portál
  • Tárgyhonlap demonstrátoroknak
  • Webshop
  • Bármi :-)

Érintjük az alap HTML és CSS elemeket és szintaktikát, kicsit belemennénk a PHP-ba és adatbáziskezelésbe, élesítünk egy weboldalt és megismerkednénk néhány sablonnal.

2017/2018

Matlab/Igor/Origin alapok

A félév második felében vagy a vizsgaidőszakban indítanék egy 2 alkalmas szemináriumot, ahol a méréskiértékelés, mérési adatok feldolgozása témakörében áttekintenénk a fizikusok körében leggyakrabban használt szoftvereket és megtanuljuk alapszinten kezelni őket.
A szeminárium elsősorban az elő éves hallgatókat célozza meg. Egy jó jegyzőkönyvhöz vagy kutatómunka elkezdéséhez szuper alapozás lesz! :)

Előadó: Balogh Nóra, Fizikus MSc

Időgazdálkodás

Neked sincs eszed, és kell egy notesz? Itt megtanulhatod, hogyan tarthatod nyilván egyszerűen több eszközön a teendőidet, akár több évre előre. Így nem kell semmit sem észben tartanod!
Neked is össze-visszaság van az email-fiókodban, de nem tudod, hogy rakhatnád helyre? Esetleg nem látod át a Google-fiók funkciót, és így nem akarod használni? Gyere le, és segítek!
Egyéb apróságokat is megmutatok, példuál, hogy kell egyszerűen beilleszteni az órarended a Neptunból a Google Calenderba!
Mindezek segítenek abban, hogy minőségi munkát végezhess ezentúl, mindenre figyelj, de csak kellő mennyiségben!
Időtartam: 1x2 óra, de több alkalommal lehet a félévben

Előadó: Romsics Erzsébet, Matematikus Phd